Zarząd i Rada

Historia i geneza powstania Koalicji

 

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych powstała w roku 2009 pod nazwą Fundacja Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Organizacjami założycielskimi Koalicji są: Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową SPBS, Polskie Towarzystwo Stomijne „Pol-Ilko” oraz Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy”.

Genezą powstania Koalicji były doświadczenia ostatnich dwóch dekad, kiedy system finansowania onkologii w Polsce nie wytrzymał konfrontacji z niebywałym postępem w diagnostyce i terapii chorób nowotworowych i konieczne było podjęcie przez organizacje pacjentów odpowiedzialnego, partnerskiego dialogu z decydentami na temat zmian w polskiej onkologii.

Aby podołać wyzwaniom, w tak trudnym czasie, postanowiliśmy stworzyć możliwie najpełniejszą reprezentację organizacji pacjentów onkologicznych jako silnego uczestnika dialogu z osobami odpowiedzialnymi za politykę zdrowotną w naszym kraju.

Chcąc mówić jednym głosem w imieniu wszystkich grup pacjentów z rakiem, zarówno tych dotkniętych najczęściej diagnozowanymi, jaki i najrzadszymi nowotworami zabiegamy o kompleksową opiekę onkologiczną na światowym poziomie.

Dążymy do tego, aby ustawodawcy, politycy, pracownicy ochrony zdrowia, dziennikarze i opinia publiczna uznali powagę zagrożenia chorobami nowotworowymi, wspierając wszystkie działania mogące zmniejszyć skalę zachorowań i podnieść jakość opieki oraz życia chorych na raka.

 

Skład zarządu

Skład rady fundacji

 

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners