Misja i cele

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych to wspólny głos ponad 100 tysięcy pacjentów onkologicznych w Polsce zrzeszonych w 44 organizacjach z terenu całego kraju. Wspólnie działamy na rzecz poprawy sytuacji wszystkich chorych onkologicznie, dzieci i jakości i długości życia chorych z chorobami nowotworowymi w Polsce, dzięki wdrożeniu najwyższych standardów profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji onkologicznej.

Naszą misję i cele realizujemy poprzez konkretne działania na rzecz indywidualnych pacjentów i ich bliskich oraz zmian systemowych w polskiej onkologii oraz edukację liderów, pacjentów i ich bliskich oraz społeczeństwa przez wydawnictwa.m.in. bezpłatne czasopismo „Głos Pacjenta Onkologicznego” i socialmedia: portal glospacjenta.pl, stronę pkopo.pl, profil na Facebooku oraz kampanie społeczne.

 

NASZE CELE:

 • rozpowszechnianie wiedzy i edukacja pacjentów oraz społeczeństwa na temat chorób nowotworowych
 • wsparcie i pomoc chorym na nowotwory i ich bliskim
 • wprowadzanie zmian systemowych w polskiej onkologii, aby każdy pacjent był leczony kompleksowo, zgodnie z najwyższymi światowymi standardami profilaktyki, diagnostyki, terapii, rehabilitacji onkologicznej, a także dobrej praktyki badań klinicznych,
 • zmiana postrzeganie raka z choroby śmiertelnej na chorobę przewlekłą; uczenie pacjentów jak leczyć raka i jak z nim żyć wykorzystując, jak najlepiej czas dany na życie 
 • wszechstronne wspieranie i współpraca z organizacjami pacjentów onkologicznych
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami pacjentów onkologicznych
 • kreowanie wspólnej polityki zdrowotnej
 • reprezentacja koalicjantów w kontaktach z instytucjami publicznymi
 • wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w celu wzmocnienia organizacji pacjentów onkologicznych na poziomie krajowym i europejskim.
 • podnoszenie wiedzy liderów, pacjentów i ich bliskich na temat chorób nowotworowych i życia z rakiem w ramach warsztatów prowadzonych online i spotkań na żywo na terenie całej Polski
 • pomoc i wsparcie pacjentów w ramach projektu informacji i wsparcia „Pacjent Wykluczony”

oraz portalu pomocy finansowej ONKOfundusz,

 • konsultacje i wdrażanie rozwiązań systemowych: pakiet onkologiczny, Krajowa Sieć Onkologiczna, Narodowa Strategia Onkologiczna,
 • prowadzenie publicznej debaty w gronie liderów, ekspertów, decydentów i mediów na temat zmian w polskiej onkologii w ramach corocznego Forum Pacjentów Onkologicznych, konferencji i spotkań
 • działania rzecznicze w imieniu polskich pacjentów onkologicznych w Parlamencie RP, u decydentów, w mediach,
 • publikacja raportów, apeli i petycji w imieniu grup pacjentów,
 • współpraca z polskimi naukowymi towarzystwami działającymi w obszarze onkologii i hematoonkologii

 

W JAKICH GREMIACH JESTEŚMY:

 • Rada ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP
 • Krajowa Rada ds. Onkologii 
 • Krajowa Sieć Onkologiczna
 • Zespół ds. Narodowej Strategii Onkologicznej
 • Rada Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Komisja Bioetyczna przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
 • Zespół ds. opracowania projektu strategii współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pacjentów

 

Współpracujemy z organizacjami pacjentów onkologicznych i hematologicznych

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners