Pomagamy Ukrainie / ПОМАГАЄМО УКРАЇНІ

ПРО ФОНД ПОЛЬСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ОНКОЛОГІЧНИХ
O Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

 

Фундація Польської Коаліції Пацієнтів Онкологічних (ПKПО) є парасолькою безпеки для онкологічних пацієнтів та їхніх родичів, що допомагає безпечно і гідно пройти через хворобу. Ми є комунікаційною та освітньою платформою для пацієнтів, керівників організацій та суспільства. Мета заснування Фонду полягала в тому, щоб об’єднати різноманітні менші чи більші організації на користь пацієнтів і полегшити обговорення одним сильним голосом потреб пацієнтів.

Найбільші успіхи Фонду:

 • Сильна комунікаційна сторона – ми сильний партнер для переговорів з особами, які приймають рішення.
 • Щороку ми організовуємо дві великі циклічні події в цій галузі: Форум Пацієнтів Онкологічних (один раз на рік навесні), а також Академії Добрих Практик (двічі на рік у Серакові біля Познані).
 • Ми створили незалежну студію, в якій записуємо подкасти та кіно матеріали для трансляції в соціальних мережах (Студія Під Яскулками).
 • Вже 10 років ми випускаємо безкоштовний журнал «Голос Пацієнта Онкологічного» в електронному та паперовому варіантах.
 • Щоб виправдати поточні очікування потребуючих, з 2019 року ми запустили портал glospacjenta.pl, який містить усі публікації «Голосу Пацієнта Онкологічного» в електронному вигляді. У рамках порталу, ми щодня публікуємо найсвіжіші новини зі світу онкології, намагаємося простим способом пояснити пацієнтам та їхнім родичам складні теми. Представляємо та коментуємо важливі нормативні акти, рішення та зміни, що внесені цими рішеннями, важливі для польської онкології. Презентуємо діяльність та досягнення організацій онкологічних пацієнтів, ділимося досвідом.
 • Ми проводимо збори коштів для пацієнтів на нашій платформі ОНКОфонд, єдиній платформі, яка не стягує комісій.
 • Ми проводимо постійну програму підтримки «ПАЦІЄНТ ВИКЛЮЧЕНИЙ».

 

Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (PKPO) to parasol bezpieczeństwa dla osób chorujących na nowotwory i ich bliskich. Pomagamy bezpiecznie i godnie przejść przez chorobę. Jesteśmy platformą komunikacji i edukacji dla pacjentów, liderów organizacji i społeczeństwa. Celem powołania Fundacji było zintegrowanie różnych mniejszych lub większych organizacji dla pacjentów i ułatwienie im mówienia jednym silnym głosem o potrzebach chorych.

Największe sukcesy Fundacji:

 • Silna strona komunikacyjna – jesteśmy silnym partnerem do rozmów z decydentami.
 • Corocznie organizujemy dwie duże cykliczne imprezy branżowe: Forum Pacjentów Onkologicznych (raz w roku wiosną) oraz Akademie Dobrych Praktyk (dwa razy w roku w Sierakowie pod Poznaniem).
 • Stworzyliśmy niezależne studio, w którym nagrywamy podcasty oraz materiały filmowe do emisji w social mediach – Studio Pod Jaskółkami.
 • Wydajemy od 10 lat bezpłatny magazyn Głos Pacjenta Onkologicznego w wersji elektronicznej i papierowej.
 • Wychodząc naprzeciw aktualnym oczekiwaniom odbiorców, od 2019 roku uruchomiliśmy portal glospacjenta.pl zawierający wszystkie publikacje „Głosu Pacjenta Onkologicznego” w formie elektronicznej. W ramach portalu codziennie publikujemy najnowsze doniesienia ze świata onkologii, staramy się w prosty sposób tłumaczyć pacjentom i ich bliskim trudne tematy, przedstawiamy i komentujemy ważne rozporządzenia, decyzje oraz zmiany ważne dla polskiej onkologii podejmowane przez decydentów. Prezentujemy działania i osiągnięcia organizacji pacjentów onkologicznych, dzielimy się doświadczeniami.
 • Prowadzimy zbiórki dla pacjentów na naszej platformie ONKOfundusz, jedynej platformie która nie pobiera opłat za prowadzenie.
 • Prowadzimy stały program wsparcia „PACJENT WYKLUCZONY”.

ПРОГРАМА «ПАЦІЄНТ ВИКЛЮЧЕНИЙ»
PROGRAM "PACJENT WYKLUCZONY"

 

1. ПРО КАМПАНІЮ ПАЦІЄНТ ВИКЛЮЧЕНИЙO KAMPANII PACJENT WYKLUCZONY

Загально польська соціальна кампанія «ПАЦІЄНТ ВИКЛЮЧЕНИЙ» – це кампанія, організована Польською Коаліцією Пацієнтів Онкологічних, щоб допомогти хворим на рак, які не знаходять підтримки в системі охорони здоров’я, тобто стають виключеними з системи.

«ПАЦІЄНТ ВИКЛЮЧЕНИЙ» працює з 2013 року! Координатором програми від самого початку є Ян Саламонік.

Роль координатора полягає в тому, щоб встановити контакт пацієнтів або осіб, які за ними доглядають, з Організаціями Пацієнтів, пов’язаними з їхніми захворюваннями, щоб отримати найновішу інформацію про лікування та діагностику.

Координатор щодня приймає дзвінки, щодня чи через день перевіряє електронну пошту. Він відповідає на них у кожному випадку, незалежно від ситуації!

 

Ogólnopolska kampania społeczna „Pacjent Wykluczony” to kampania organizowana przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych na rzecz pomocy chorym na nowotwory, którzy nie znajdują oparcia w systemie opieki zdrowotnej, czyli stają się wykluczeni przez system.

"Pacjent Wykluczony" działa od 2013 roku! Koordynatorem programu od samego początku jest Jan Salamonik

Rolą koordynatora jest kontaktowanie pacjentów lub ich opiekunów z Organizacjami Pacjentów adekwatnymi do ich choroby w celu uzyskania najaktualniejszych informacji na temat leczenia i diagnostyki.

Telefony przyjmuje codziennie, maile przegląda codziennie lub co 2-gi dzień. Odpowiada na nie w każdej sprawie bez względu na sytuację!

 

2. ЦІЛІ КАМПАНІЇ / CELE KAMPANII /

 • привернення уваги суспільства та державного управління до проблем онкологічних хворих;
 • створення інформаційної платформи для онкологічних пацієнтів, яка є дороговказом на складному правовому шляху;
 • надання пацієнтам достовірної інформації про шляхи та можливості швидкого доступу до лікування.

 

 • zwrócenie uwagi społeczeństwa i administracji państwowej na problemy pacjentów onkologicznych,
 • utworzenie platformy informacyjnej dla pacjentów onkologicznych, będącej drogowskazem na skomplikowanej drodze prawnej,
 • zapewnienie pacjentom rzetelnej informacji dotyczącej sposobów i możliwości uzyskania szybkiego dostępu do leczenia.

 

3. ХТО Є «ВИКЛЮЧЕНИМ ПАЦІЄНТОМ»KIM JEST ,,PACJENT WYKLUCZONY''?

«Виключений пацієнт»:

 • це хвора особа, яка не знайшла підтримки в системі охорони здоров'я;
 • це хвора особа, доступ до лікування якої ускладнений існуючою системою охорони здоров'я;
 • є хворою людиною, без доступу до достовірної інформації.

Ви шукаєте інформацію про діагностику, лікування та онкологічну опіку, відчуваєте себе втраченим або «виключеним» системою охорони здоров’я?

МИ ТУТ, ЩОБ ВАМ ДОПОМОГТИ.

 

Pacjent Wykluczony:

 • jest osobą chorą, która nie znalazła oparcia w systemie opieki zdrowotnej,
 • jest osobą chorą, której obowiązujący system opieki zdrowotnej utrudnia dostęp do leczenia,
 • jest osobą chorą, bez dostępu do rzetelnej informacji.

Poszukujesz informacji na temat diagnostyki, leczenia i opieki onkologicznej, czujesz się zagubiony lub wykluczony przez system opieki zdrowotnej?
JESTEŚMY PO TO, ABY CI POMÓC.

 

4.  ЯКУ ДОПОМОГУ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ ЯК «ВИКЛЮЧЕНИЙ ПАЦІЄНТ»? JAKĄ POMOC MOŻESZ UZYSKAĆ JAKO ,,PACJENT WYKLUCZONY''?

Ми допомагаємо таким пацієнтам через:

 • супровід медичних та юридичних експертів,
 • інформаційні матеріали, що розповсюджуються в медичних закладах Польщі.

МИ ДОПОМОЖЕМО ВАМ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ЛАБІРИНТ ВРЕГУЛЮВАНЬ.

 

Pomagamy Pacjentom Wykluczonym poprzez:

 • wsparcie merytoryczne ekspertów medycznych oraz prawnych,
 • materiały informacyjne dystrybuowane w placówkach medycznych w Polsce.

POMOŻEMY CI PRZEJŚĆ PRZEZ LABIRYNT PRZEPISÓW.

 

5. Координатор програми «ПАЦІЄНТ ВИКЛЮЧЕНИЙ»: / KOORDYNATOR PROGRAMU "PACJENT WYKLUCZONY"


Ян Саламонік
тел. +48 668 499 064
e-mail: jansalamonik@interia.pl
Програмний офіс:
Польська Коаліція Пацієнтів Онкологічних:
e-mail: info@pkpo.pl
www.pkpo.pl

Jan Salamonik
tel. 668 499 064
e-mail:
jansalamonik@interia.pl

Biuro Programu:
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych:
e-mail:
info@pkpo.pl
www.pkpo.pl

 

 

 «ПАЦІЄНТ ВИКЛЮЧЕНИЙ» - ДОПОМАГАЄМО УКРАЇНІ 
,,PACJENT WYKLUCZONY'' - POMAGAMY UKRAINIE

Щоб задовольнити потреби, які мають онкологічні пацієнти, а також у зв’язку з бойовими діями, що торкнулися України, Фонд ПКПO вирішив розширити свою діяльність, допомагаючи онкологічним пацієнтам з України знайти відповідну медичну допомогу, лікаря-спеціаліста або отримати інформацію про гарячі лінії підтримки.

Проведені консультації є доповненням до програм Фонду ПКПО «ПАЦІЄНТ ВИКЛЮЧЕНИЙ» та «ОНКОфонд».

Онкологічні хворі, в тому числі діти, можуть звернутися до нас за допомогою:


Ян Саламонік
тел. +48 668 499 064
e-mail: jansalamonik@interia.pl Або:
e-mail: info@pkpo.pl
www.pkpo.pl


Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez pacjentów onkologicznych i z uwagi na działania wojenne, które dotknęły Ukrainę, Fundacja PKPO zdecydowała się rozszerzyć swoje działania, pomagając pacjentom onkologicznym z Ukrainy znaleźć odpowiednią opiekę medyczną, lekarza specjalistę czy informacje o infoliniach wsparcia.
Prowadzone konsultacje są uzupełnieniem programów Pacjent Wykluczony i ONKOfundusz Fundacji PKPO.
Chorzy na nowotwory, w tym także dzieci mogą zgłaszać się do nas z prośbą o pomoc poprzez kontakt:


Jan Salamonik
tel. 668 499 064

e-mail: jansalamonik@interia.pl
Lub:
e-mail: info@pkpo.pl
www.pkpo.pl

 РОЗДІЛ НА САЙТІ ДЛЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ З УКРАЇНИ 
DZIAŁ NA STRONIE DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH Z UKRAINY

Крім того, на сайті нашої організації в розділі https://pkpo.pl/pomagamy/pomagamy-ukrainie-pomagayemo-ukrayini ми публікуємо актуальну інформацію про державні гарячі лінії для пацієнтів з України, а також пропозиції щодо заходів допомоги, які проводять інші організації, що допомагають хворим на рак.

Про що ми інформуємо?

Ponadto na stronie naszej organizacji w sekcji https://pkpo.pl/pomagamy/pomagamy-ukrainie-pomagayemo-ukrayini  zamieszczamy istotne informacje na temat prowadzonych rządowych infolinii dla pacjentów z Ukrainy, jak i propozycje działań pomocowych prowadzonych przez inne organizacje pomagające pacjentom onkologicznym.

O czym informujemy?

 

>

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners