Pacjent wykluczony

O KAMPANII PACJENT WYKLUCZONY

Ogólnopolska kampania społeczna Pacjent Wykluczony to kampania organizowana przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych na rzecz pomocy chorym na nowotwory, którzy nie znajdują oparcia w systemie opieki zdrowotnej, czyli stają się wykluczeni przez system.

"Pacjent Wykluczony" działa od 2013 roku! Koordynatorem programu od samego początku jest Jan Salamonik

Rolą koordynatora jest kontaktowanie pacjentów lub ich opiekunów z Organizacjami Pacjentów adekwatnymi do ich choroby w celu uzyskania najaktualniejszych informacji na temat leczenia i diagnostyki. W sprawach leczenia niestandardowego (RDTL) koordynator kontaktuje się aktualnie w celach zasięgnięcia informacji z następującymi działami i departamentami NFZ: Działem Leczenia Szpitalnego , Departamentem Gospodarki Lekami, Działem Importu Docelowego, Departamentem Obrotu Lekami, a przed zmianą  z Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji w MZ!

Telefony przyjmuje od 8:30 do 21:00, maile przegląda codziennie lub co 2-gi dzień. Odpowiada na nie w każdej sprawie bez względu na sytuację!

 

CELE KAMPANII:

- zwrócenie uwagi społeczeństwa i administracji państwowej na problemy pacjentów onkologicznych,

- utworzenie platformy informacyjnej dla pacjentów onkologicznych, będącej drogowskazem na skomplikowanej drodze prawnej,

- zapewnienie pacjentom rzetelnej informacji dotyczącej sposobów i możliwości uzyskania szybkiego dostępu do leczenia.

 

KIM JEST PACJENT WYKLUCZONY?

Pacjent Wykluczony:

- jest osobą chorą, która nie znalazła oparcia w systemie opieki zdrowotnej,

- jest osobą chorą, której obowiązujący system opieki zdrowotnej utrudnia dostęp do leczenia,

- jest osobą chorą, bez dostępu do rzetelnej informacji.

Poszukujesz informacji na temat diagnostyki, leczenia i opieki onkologicznej, czujesz się zagubiony lub wykluczony przez system opieki zdrowotnej?

JESTEŚMY PO TO, ABY CI POMÓC.

 

JAKĄ POMOC MOŻESZ UZYSKAĆ JAKO PACJENT WYKLUCZONY?

Pomagamy Pacjentom Wykluczonym poprzez:

- wsparcie merytoryczne ekspertów medycznych oraz prawnych,

- materiały informacyjne dystrybuowane w placówkach medycznych w Polsce.

POMOŻEMY CI PRZEJŚĆ PRZEZ LABIRYNT PRZEPISÓW

 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!

MASZ PEŁNE PRAWO DO BEZPŁATNEGO LECZENIA SWOJEJ CHOROBY I WIEDZY O NIEJ

Koordynator Programu Pacjent Wykluczony:

Jan Salamonik
tel. 668 499 064
e-mail: jansalamonik@interia.pl

Biuro Programu:

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych:
e-mail: info@pkopo.pl
www.pkpo.pl

 

©2022 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners