O funduszu

Diagnoza choroby nowotworowej zmienia całkowicie życie osoby chorej i jej rodziny. Często uniemożliwia wykonywanie pracy zawodowej, a koszty leczenia i codziennej opieki stają się dużym obciążeniem dla budżetu rodzinnego. Czasami chorzy i ich bliscy stają przed dramatycznym wyzwaniem pozyskania środków na zakup leków onkologicznych czy przeprowadzenie procedur terapeutycznych zalecanych przez towarzystwa naukowe, a nie refundowana w naszym kraju. Z kolei pacjenci po inwazyjnych zabiegach potrzebują pieniędzy na zakup protezy wysokiej klasy, która umożliwiłaby im kontynuowanie pracy, dalsze życie w dobrej jakości. Szansą dla tych pacjentów są zbiórki publiczne.

Aby móc nieść wsparcie pacjentom utworzyliśmy ONKOfundusz – ogólnopolski portal wsparcia chorych na nowotwory, który pomaga w zbieraniu środków na leczenie nierefundowane i rehabilitację.

ONKOfundusz łączy darczyńców – osoby chcące wspierać chorych na raka oraz podopiecznych – pacjentów korzystających z możliwości pozyskania darowizn na dodatkowe, niezbędne i medycznie uzasadnione świadczenia związane z terapią i rehabilitacją. Nie refundujemy kosztów związanych z leczeniem terapiami alternatywnymi, których działanie nie jest potwierdzone wynikami badań klinicznych, takimi jak wlewy z witaminy C, ani też nie pokrywamy kosztów życia codziennego (więcej szczegółów w Regulaminie).

Darczyńcy za pomocą ONKOfunduszu mogą przekazywać dowolne kwoty na leczenie konkretnych pacjentów. Suma zgromadzonych darowizn oraz przekazanych na jego rzecz wpływów z 1% podatku, które trafiają do podopiecznego na realizację wyznaczonego przez niego celu, jest widoczna na jego profilu. Dzięki temu użytkownicy mogą na bieżąco monitorować postępy zbiórki i aktywizować znajomych do przyłączenia się do grona wpłacających.

Środki przekazane podopiecznym portalu, niepomniejszone o prowizje czy opłaty na rzecz organizatorów, stanowią uzupełnienie publicznego finansowania terapii onkologicznych, dając szansę osobom chorującym na nowotwory na przedłużenie życia lub poprawę jego jakości. ONKOfundusz przekazuje swoim podopiecznym całe 100% zebranej sumy.

Akcja ulotkowa

Na początku każdego roku przystępujemy do akcji ulotkowej. Każdy z naszych podopiecznych, otrzymuje ulotki przedstawiające jego historię i cel zbiórki, które będzie mógł sam i przy pomocy swoich bliskich oraz przyjaciół dystrybuować.

 

Pomoc koordynatora ONKOFunduszu

Od momentu pierwszego kontaktu z  pacjentem, koordynator ONKOfunduszu pomaga w przeprowadzeniu całego procesu założenia zbiórki: od założeniu indywidualnego subkonta na portalu, pomocy przy dostarczeniu niezbędnej dokumentacji, podpisania umowy przez obie strony oraz przygotowania historii swojej chorób i ustalenia celu zbiórki. Możesz liczyć na wsparcie koordynatora podczas trwania całej zbiórki.

Kontakt: biuro@onkofundusz.pl

 

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners