ONKOPRZESTRZEŃ KREATYWNA

Wspólny projekt „Onkoprzestrzeń kreatywna” Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz Fundacji Twórczość i Dokumentacja adresowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, pacjentów onkologicznych i aktywnie działających pacjentów onkologicznych w rożnych grupach wiekowych, zarówno ludzi młodych, dorosłych, jak i seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz ich bliskich. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Beneficjentami projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego są Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych oraz Fundacja Twórczość i Dokumentacja. Projekt jest realizowany w terminie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
 
„Onkoprzestrzeń kreatywna” adresowana jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, pacjentów onkologicznych i aktywnie działających pacjentów onkologicznych w rożnych grupach wiekowych, zarówno ludzi młodych, dorosłych, jak i seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz ich bliskich. Beneficjentami będą przedstawiciele organizacji pacjentów – liderzy organizacji, pacjenci onkologiczni oraz ich bliscy, wolontariusze wchodzący w skład Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Główna idea projektu to popularyzacja metod obniżających stres w środowiskach dotkniętych chorobami nowotworowymi jako silnego, pozytywnego bodźca poprawiającego zdrowie psychiczne i fizyczne oraz jakość życia osób zmagających się z chorobą nowotworową.   
 
Misją "Onkoprzestrzeni kreatywnej" jest inspirowanie do przyjmowania aktywnej i twórczej postawy pozwalającej na przekierowanie negatywnych emocji związanych z chorobą w pozytywne działania kreatywne w różnych obszarach życia, wskazywanie na uzdrawiającą rolę kreatywności i samorozwoju poprzez różne formy zajęciowe. 
 
Pragniemy budzić świadomość i uczyć, że aktywna postawa wobec życia może nas wspierać w trudnych chwilach, pomagać powrócić do normalnego życia, dawać nadzieję na przyszłość i otwarcie się na świat. Chcemy promować nowe rozumienie zdrowienia i nowe kreatywne postawy wobec choroby, aby słowo „rak” nie kojarzyło się z wyrokiem śmierci i wycofaniem z wszelkiej społecznej i kreatywnej aktywności. Chcemy dawać wsparcie przywracające nadzieję i chęć życia, które polega na kreowaniu zdrowych myśli i przekonań wspartych twórczością i zabawą, ruchem, relaksem i zaspokojeniem psychicznych, społecznych i duchowych potrzeb pacjenta i jego rodziny. Wierzymy, że wyjście naprzeciw lękom, bezradności, poczuciu przygnębienia czy osamotnienia niewątpliwie zmobilizuje układ odpornościowy  i wzmocni efekt leczenia medycznego. 
 
Zwieńczeniem projektu będzie realizacja filmu, który rozprowadzany przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych trafi do pacjentów, ich rodzin i bliskich, a także do środowiska psychoonkologicznego. Relacje filmowe będą dostępne także na YouTube i stronach www realizatorów. Publikacja artykułów poświęconych tematyce prowadzonych zajęć zamieszczona zostanie w czasopiśmie „Głos Pacjenta Onkologicznego” wydawanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych.
 
W ramach zadania planujemy przeprowadzić pięć czterodniowych dwumodułowych warsztatów wyjazdowych dla osób zagrożonych silnym stresem i depresją, przede wszystkim pacjentów onkologicznych, ich rodzin, bliskich oraz osób pracujących z chorymi:
 
1. warsztaty plastyczne, w tym rysunku, malarstwa i rzeźby z gliny, zakończone wystawą prac,
2. kurs języka angielskiego dla przedstawicieli organizacji onkologicznych, słownictwo poświęcone zwiedzaniu, podróżom, hobby i zdrowiu,
3. warsztaty choreoterapii i tańca tradycyjnego, zakończone potańcówką (zaplanowane na ten rok, szczegóły w ustaleniu),
4. warsztaty relaksacyjne i ograniczające stres, trening mindfulness oraz warsztaty emisji głosu (zaplanowane na rok 2019),
5. warsztaty języka filmowego i fototerapii zakończone wystawą zrealizowanych prac (zaplanowane na rok 2019).
 
Warsztaty odbędą się w Sierakowie niedaleko Poznania i w Wągrowcu, ale również w Warszawie przewidzieliśmy inspiracyjne spotkania z gośćmi oraz projekcje filmowe.
 
Dana osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym wybranym przez siebie warsztacie.
 
Bardzo istotna w projekcie jest rola filmu dokumentalnego pt. „Onkoprzestrzeń kreatywna”, skierowanego do pacjentów i środowisk medycznych. Film będzie wielopłaszczyznową, subiektywną wypowiedzią artystyczną stanowiącą inspirację dla pacjentów do przyjmowania postaw nacechowanych nadzieją i wolą życia, pozytywnego myślenia i aktywnego udziału w procesie zdrowienia. Nadrzędną ideą filmu ma być wsparcie osób dotkniętych rakiem, wskazanie skutecznych metod radzenia sobie z chorobą, głównie w zakresie kreatywności i wybranych technik ograniczających stres.
 
W związku z powyższym konieczne jest aby Uczestnicy wyrazili zgodę na nagrywanie, występ w filmie oraz publikowanie tych materiałów w przestrzeni internetowej.
 
Warsztaty w ramach projektu „Onkoprzestrzeń kreatywna” będą odbywać się zgodnie z ustalanym na bieżąco harmonogramem i programem, który będzie udostępniany najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym warsztatem na stronie internetowej Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych: www.pkopo.pl  oraz w biurze Projektu: ul. Piękna 28/34 lok. 53, 00-547 Warszawa, kontakt: 22 428 36 31; ewa@pkopo.pl 
 
Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie będą przyjmowane w biurze Projektu: ul. Piękna 28/34 lok. 53, 00-547 Warszawa, pod adresem mailowym: ewa@pkopo.pl. Ilość miejsc uczestnictwa ograniczona.
 
Wszelkie informacje na temat realizacji projektu i uczestnictwa w nim można otrzymać telefonicznie: 22 428 36 31 oraz pod adresem mailowym: ewa@pkopo.pl
 
 
 

ZAPISY NA WARSZTATY Z MALARSTWA I RZEŹBY 
ORAZ NA WARSZTATY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 
UWAGA! Dana osoba może wziąć udział w jednym wybranym przez siebie warsztacie.
 
 
WARSZTATY KREATYWNOŚCI PLASTYCZNEJ – w warsztatach eksponowane będą elementy związane z samorozwojem psychofizycznym, które:
- poszerzą percepcję uwrażliwiając na wizualny aspekt otaczającego świata,
- wyrównując potencjał i koordynując współpracę prawej i lewej półkuli mózgu pogłębią kreatywność zarówno w odniesieniu do umiejętności artystycznych jak i do innych sfer życia.
 
WARSZTATY PLASTYCZNE: PODSTAWY RYSUNKU  I MALARSTWA
(grupa 15-osobowa) – 3-7 lipca 2018 r. – Sieraków Wielkopolski (k. Poznania)
 
 
To intensywne czterodniowe spotkanie rozwijające wrażliwość artystyczną przeznaczone jest dla osób, które chciałyby wkroczyć w świat koloru, światła, kompozycji, rozbudzić swoją wrażliwość wizualną,  świadomie patrzeć na świat i sztukę oraz spróbować samodzielnych realizacji malarskich. Własne próby artystyczne poprzedzone będą wyjaśnieniem podstaw artystycznej percepcji  i kreatywności oraz mechanizmów rozwoju kultury plastycznej. Uczestnictwo w warsztacie może być wstępem do własnej ekspresji artystycznej wspomagającej pracę nad poprawieniem samopoczucia fizycznego jak psychicznego, otwarcia na wizualny aspekt codzienności i wyrobienia estetycznej wrażliwości. Warsztat może też po prostu wzbogacić wiedzę o sztuce i poszerzyć obszar zainteresowań. Pomimo że program zakłada ćwiczenia obserwacyjne  i abstrakcyjne oraz próby kompozycyjne  nie konieczne są wcześniejsze doświadczenia malarskie. Uczestnictwo w warsztacie nie wymaga tzw. zdolności artystycznych. Zapraszamy również osoby, które nie miały kontaktu z pędzlem i ołówkiem od czasów szkolnych. Warsztaty będą się odbywać w niezobowiązującej, rekreacyjnej wakacyjnej atmosferze.
 
 
WARSZTATY PLASTYCZNE: RZEŹBIARSKA FORMA PRZESTRZENNA 
(grupa 15-osobowa) – 8-12 lipca 2018 r. – Sieraków Wielkopolski (k. Poznania)  
 
 
Czterodniowe warsztaty rzeźbiarskie, które będą dotyczyć pracy z formą przestrzenną głównie modelowania (rzeźbienia) z obserwacji i wyobraźni w łatwych technikach rzeźbiarskich, przede wszystkim w glinie. Zadania wprowadza podstawy kreatywnego operowania przestrzenią, jednocześnie koordynując współpracę wrażliwości estetycznych, percepcyjnych, konceptualno-kreatywnych i manualno-technicznych. Istotny będzie aspekt autoekspresji dotykającej wymiarów psychoterapeutycznych.
 
Na warsztaty prosimy zabrać stroje robocze do ubrudzenia.
 
***
 
 
WARSZTATY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – czterodniowe warsztaty językowe, dla dwóch grup po 15 osób, prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów języka angielskiego.
 
I WARSZTAT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – Przedmiotem szkolenia będzie słownictwo w zakresie podróży, zwiedzania, hobby. (grupa 15-osobowa) – 3-7 lipca 2018 r. – Sieraków Wielkopolski (k. Poznania)
 
 
 
 
II WARSZTAT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – Przedmiotem szkolenia będzie słownictwo w zakresie terminologii związanej ze zdrowiem. (grupa 15-osobowa) – 8-12 lipca 2018 r. – Sieraków Wielkopolski (k. Poznania)
 
 
 
Szkolenie językowe umożliwi pełne zaangażowanie uczestników w bardzo intensywną naukę języka, ale również będzie spełniać funkcję integracyjną wobec osób dotkniętych poważnym problemem zdrowotnym, wsparcie grupy jest istotnym elementem rekonwalescencji. Pozwoli dać nadzieję na to, że pomimo choroby można wieść normalne, aktywne, ciekawe i pożyteczne życie, które może być nawet bogatsze niż przed chorobą.
Cele warsztatów językowych:
• zanurzenie się w języku, wzrost kompetencji językowych,
• stwarzanie warunków do rozwijania aktywności językowe j, rozbudzenie kreatywnej postawy do życia, zwiększenie i wzmocnienie wiary w siebie, wzrost pewności siebie, docenienie własnej osoby, inspirowanie do do podróży, zwiedzania świata,
• rozwój aktywności, współpracy i umiejętności szybkiego uczenia się języka,
• przełamanie bariery w mówieniu i rozmienieniu języka angielskiego i wzrost kompetencji komunikacyjnych w porozumiewaniu się anglojęzycznym
• zachęcanie do korzystania z języka w sytuacjach codziennych i publicznych, do słuchania audiobooków, czytania książek i artykułów anglojęzycznych, oglądania filmów w wersji oryginalnej, a także do zawierania międzynarodowych znajomości, odbywania ciekawych podróży, a ponadto:
• aktywizacja przeszkolonych osób, poprawa ich kondycji psychofizycznej,
• zachęcenie i inspirowanie innych do udziału w podobnych szkoleniach językowych
• inicjatywa, w którą mogą zaangażować się osoby doświadczone onkologicznie, a także niepełnosprawne, seniorzy i ludzie młodzi.
 
Warsztaty językowe mają za zadanie pokazać jak osoby dotknięte chorobą nowotworową mogą w sposób aktywny i atrakcyjny organizować sobie wolny czas, otwierając się zarazem na świat. Przekierowanie uwagi beneficjentów z problemów związanych z chorobą na myślenie o przyszłości, samorealizacji, nowych perspektywach.  
 
 
 
Organizatorzy zapewniają bezpłatny transport autokarem z Poznania (Dworzec Letni) do Sierakowa Wielkopolskiego po uprzednim zapisie.
 
Odjazdy autokaru:
I GRUPA WARSZTATOWA
3 lipca 2018 r. – odjazd autokaru z Dworca Letniego (Poznań) o godzinie 12.00 do Sierakowa Wielkopolskiego
7 lipca 2018 r. – wyjazd z Sierakowa Wielkopolskiego o godzinie 10.00 do Poznania
II GRUPA WARSZTATOWA
8 lipca 2018 r. – odjazd autokaru z Dworca Letniego (Poznań) o godzinie 12.00 do Sierakowa Wielkopolskiego
12 lipca 2018 r. – wyjazd z Sierakowa Wielkopolskiego o godzinie 10.00 do Poznania
 
 

©2023 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners