Zmiany we władzach Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Rada Fundacji informuje, że z powodu zaistnienia określonego w Statucie warunku ustania członkostwa w Zarządzie z funkcji Prezesa Zarządu Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych została odwołana  z dniem 15.06.2024 r. Pani Krystyna Wechmann, a wszelkie czynności prawne wynikające z powyższego były przeprowadzone zgodnie z zapisami Statutu .

Do pełnienia funkcji prezesa Fundacji PKPO została powołana Pani Elżbieta Markowska prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki oraz wiceprezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.

Jej kandydatura do pracy we władzach PKPO została zgłoszona przez jednego z Fundatorów Koalicji -  Federację Stowarzyszeń "Amazonki".

Rada Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych składa Pani Krystynie Wechmann podziękowania za jej wieloletnią działalność. 

Ubolewamy, że jej odejściu towarzyszy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji odnośnie przebiegu posiedzenia Rady Fundacji PKPO.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Pani Krystyny Wechmann o zaprzestanie prowadzenia kampanii, tworzącej całkowicie fałszywy obraz Fundacji, która przez wiele lat zawdzięczała swój wizerunek i dobre imię także działalności odchodzącej Pani Prezes.

Prosimy o uszanowanie prawa oraz decyzji dokonanych przez Radę Fundacji. Wiemy, że zmiany nie zawsze są łatwe. Jednak partykularne interesy osobiste nie powinny przesłaniać dobra organizacji pacjenckiej działającej na rzecz i dla dobra pacjentów.

Rada Fundacji PKPO

 

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners