10. Forum Pacjentów Onkologicznych – „Ewolucja w onkologii”

Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych serdecznie zaprasza do udziału w 10. Forum Pacjentów Onkologicznych, które odbędzie się 20 czerwca 2022 r. pod hasłem „Ewolucja w onkologii”. 

Nie ulega wątpliwości, że od kilkunastu lat obserwujemy sukcesywny, dynamiczny postęp w onkologii. I choć ewolucja w tym obszarze najczęściej rozumiana jest jako opracowywanie kolejnych, nowoczesnych terapii, to w rzeczywistości możemy zaobserwować ją na wielu poziomach. Dzięki coraz lepszemu zrozumieniu specyfiki chorób nowotworowych nieustanna zmiana dotyka m.in. diagnostyki, czy też organizacji i koordynacji systemu leczenia. Coraz więcej uwagi poświęca się także roli lekarzy POZ, zaangażowaniu organizacji pacjentów, jak również wartości  i potrzebie usprawniania komunikacji na linii lekarz – pacjent. Te wszystkie elementy składają się na ewolucję w onkologii – ewolucję, która z perspektywy konkretnego pacjenta może być jednak prawdziwą rewolucją.

Forum Pacjentów Onkologicznych to jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń, umożliwiających wymianę poglądów pomiędzy środowiskiem pacjentów onkologicznych, ekspertów medycznych, przedstawicieli władz państwowych oraz mediów. Fora Pacjentów Onkologicznych stwarzają możliwość zaprezentowania stanowiska pacjentów wobec dyskutowanych problemów i opracowywanych projektów zmian w polskiej onkologii. 

 10. Forum rozpoczniemy briefingiem dla mediów, w trakcie którego Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, przewodniczący Krajowej Rady s. Onkologii, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Krystyna Wechmann, prezes Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych podsumują wydarzenia ostatniego roku w polskiej onkologii i przedstawią oczekiwania swoich środowisk na rok następny. 

Tematem przewodnim pierwszej sesji tegorocznego Forum będzie rola organizacji pacjentów onkologicznych w działaniach systemowych ochrony zdrowia w kontekście napływu uchodźców i sytuacji popandemicznej. Nasi goście będą mówić m. in. o Narodowej Strategii Onkologicznej, Krajowej Sieci Onkologicznej, Funduszu Medycznym i Ratunkowym Dostępie do Technologii Lekowych. 

Kolejna sesja poświęcona będzie zmianom w podejściu do leczenia nowotworów, będących konsekwencją postępu z zakresu technologii lekowych i rozwoju diagnostyki molekularnej. Postęp medycyny niesie za sobą coraz więcej możliwości – medycyna personalizowana wyznacza nowy kierunek w diagnostyce i leczeniu nowotworów, a immunoterapia staje się standardem leczenia wielu chorób nowotworowych. Zapewnienie dostępu do najnowszych metod terapeutycznych i diagnostycznych to jednak także konieczność pokonywania barier wynikających z organizacji polskiego systemu ochrony zdrowia. Nad tymi zagadnieniami skupimy się podczas kolejnych sesji tematycznych. 

Porozmawiamy również o tym, co nowego dzieje się w hematologii oraz w onkologii 
i hematologii dziecięcej
. O nowych terapiach i ich dostępności (lub nie) oraz tym, dlaczego wdrażanie najnowszych technologii jest tak ważne w tej dziedzinie onkologii nie tylko dla polskich pacjentów, ale całego systemu ochrony zdrowia, dyskutować będą przedstawiciele środowisk hematoonkologów i organizacji pacjentów. 

10. Forum Pacjentów Onkologicznych zamkniemy dyskusją o ścieżce pacjenta onkologicznego. Prześledzimy drogę pacjenta od lekarza rodzinnego, poprzez koordynowaną opiekę onkologiczną do opieki paliatywnej. Zaproszeni eksperci i przedstawiciele pacjentów ocenią obecną sytuację i przestawią swoje punkty widzenia dotyczące koniecznych zmian oraz korzyści płynące ze sprawnie działającego systemu skoordynowanej opieki nad pacjentem.  

 

PROGRAM 

LINK DO TRANSMISJI: https://www.youtube.com/watch?v=LAb0PBamI_I

 

 

 

 

>> REJESTRACJA <<

©2023 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners