Onkoprzestrzeń kreatywna – trwają zapisy na warsztaty z choreoterapii i tańca tradycyjnego!

Już na przełomie sierpnia oraz września w Sierakowie Wielkopolskim odbędą się dwa kolejne warsztaty w ramach projektu „Onkoprzestrzeń kreatywna” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

 
W dniach 29.08-2.09 zapraszamy przedstawicieli organizacji,
pacjentów onkologicznych, ich bliskich, oraz wolontariuszy i terapeutów
do wzięcia udziału w warsztatach choreoterapii i tańca tradycyjnego.* 

W zajęciach mogą brać udział osoby w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności, bowiem muzyka i taniec angażuje wszystkich pacjentów, bez względu na ich wykształcenie oraz zdolności i umiejętności muzyczne i taneczne.

Mile widziane pary.
Ze względu na charakter warsztatów zachęcamy do zgłaszania się par. 
Zapisy trwają do 24 sierpnia 2018 r.

Zwieńczeniem warsztatów będzie potańcówka, integrująca wszystkich Uczestników obu warsztatów poprzez aktywny udział w pograjkach i potańcówkach. 
 
Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.onkoprzestrzenkreatywna.pl

*Uwaga: Przypominamy, że dana osoba może wziąć udział tylko w jednym z warsztatów w ramach projektu Onkoprzestrzeń kreatywna.

Zapraszamy do zapisywania się na warsztaty:
 
  • WARSZTAT Z CHOREOTERAPII REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!
(grupa 14-osobowa) – 29.08-2.09.2018r. – Sieraków Wielkopolski (k. Poznania)
 
 
Opis:
Program zajęć oparty jest na trzech sferach: ruchu, improwizacji oraz rozwoju. Instruktor choreoterapii poprzez autorską ścieżkę zadań ruchowych i improwizacyjnych skupi się na poszukiwaniu indywidualnego potencjału osobistego każdego z uczestników. Silną stroną warsztatu jest praca nad świadomością swojego ciała, jego możliwościami oraz ograniczeniami. Zajęcia oparte są na zadaniach indywidualnych, w parach, w kilkuosobowych grupach oraz w całej grupie uczestników.
 
Metoda pracy warsztatowej pozwala na odnalezienie, zrozumienie i zaakceptowanie siebie w sytuacjach sam na sam ze sobą oraz w różnych interakcjach. Instruktorka tłumaczy, jak o nas świadczy sposób poruszania się, postawa ciała, jakie nieuświadomione komunikaty ciało nam przekazuje, jak je rozpoznać, interpretować i z nimi pracować.
 
Udział w warsztacie pozwoli na rozwój indywidualny i grupowy polega na świadomym budowaniu relacji intrapersonalnych (wewnętrznych - sam na sam ze sobą i swoimi emocjami) oraz interpersonalnych. Świadomość i harmonia ciała są niezbędne w procesie poznawania i akcentacji samego siebie.
 
  • WARSZTAT Z TAŃCA TRADYCYJNEGO REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!
(grupa 16-osobowa) – 29.08-2.09.2018r. – Sieraków Wielkopolski (k. Poznania)
 
 
Opis:
Warsztat poprzez terapię tańcem i ruchem, muzyką i śpiewem tradycyjnym łączy ze sobą terapię i zabawę, pozwala jednoczyć ciało, umysł i ducha i poprawić jakość życia. Taniec, muzyka, śpiew pomaga również rozładować stres i wyrażać emocje, a to wszystko ma ogromny wpływ na nasze ciało. Poprzez taniec Uczestnicy mogą otworzyć się na nowe zainteresowania, dostarczyć emocji zarówno do ich przeżywania, jak i – co ważniejsze w chorobie – do ich wyrażenia, co odciąża i uwalnia ciało. Warsztaty tańca tradycyjnego mają na celu popularyzację tradycyjnej kultury i muzyki, pielęgnowanie tożsamości kulturowej (nauka i zabawa - tradycyjne polskie tańce etniczne). Celem ich jest nie tyle wyuczenie poprawności kroków i figur, ale poczucia zarówno jedności z własnym ciałem, jak i bycia członkiem wspólnoty/grupy tanecznej. Należy pamiętać, że poprawne kroki i figury zajmują miejsce drugorzędne.
 
Rozpoczniemy warsztaty od nauki tańców korowodowych. Są to najbardziej archaiczne formy taneczne, opierają się one na prostych, powtarzalnych, łatwych do nauczenia sekwencjach kroków i rosnącej stopniowo dynamice, co pozwala szybko zbudować w grupie poczucie wspólnoty. Warsztat rozpoczyna się od prostych zabaw w formie węża, by przez korowody w rzędach i półkolach dojść do tańców w kręgach. Na warsztatach spróbujemy też potańczyć w parach. Polską specyfiką i wyróżnikiem tego rodzaju tańców jest wirowanie, pokrewne najstarszym formom rytualnym, tańcom derwiszy, chasydów czy leczniczemu działaniu tarantelli. Znajdzie się też miejsce na gry i zabawy taneczne z różnych tradycji zwłaszcza trójmiarowych (mazurkowych) i dwumiarowych tańców polskich (chodzony, polka). Nie bez kozery tego rodzaju tańce stanowiły niegdyś podstawę zabaw dziecięcych ucząc w formie najbardziej naturalnej procesów integracji i odrzucenia oraz funkcjonowania w grupie, posługując się pozawerbalnym językiem ciała i fizycznego kontaktu.
 
Drugim - równie ważnym - składnikiem naszego spotkania będzie śpiewanie z lirą korbową.
Pieśni z tradycji dziadowskiej, ludowe ballady i piosenki. Tradycja "dziadowska" to dziedzina sztuki odradzająca po latach zapomnienia. Wędrujący po terenach dawnej Rzeczypospolitej dziadowie śpiewali pieśni oparte na wątkach biblijnych, ale także historyczne dumy, ballady,  pieśni o treści społecznej; grywali też melodie taneczne. Bogaty i zróżnicowany repertuar pieśniowy dziadów charakteryzował się tym, iż w obrazowy sposób ukazywały ogólnoludzkie prawdy, jednocześnie przypominając o wynikających z nich zasadach moralnych.
 
Obu warsztatom towarzyszy żywa muzyka, która pozwala dostosować rytm spotkania do indywidualnych potrzeb. Wykonywana na oryginalnych tradycyjnych instrumentach (akordeon, bęben, skrzypce) obłaskawia zbudowaną wspólnie przestrzeń i tworzy z niej na czas spotkania strefę magiczną.

Prosimy o zabranie wygodnego obuwia.
 
Przed zapisem na warsztat prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie.
 

Organizatorzy zapewniają bezpłatny transport autokarem z Poznania (Dworzec Letni) do Sierakowa Wielkopolskiego po uprzednim zapisie.
 
Odjazdy autokaru:
29 sierpnia 2018 r. – odjazd autokaru z Dworca Letniego (Poznań) o godzinie 12.00 do Sierakowa Wielkopolskiego
2 września 2018 r. – wyjazd z Sierakowa Wielkopolskiego o godzinie 10.00 do Poznania
 
 
Warsztaty poprowadzą:
 
Zuzanna Pędzich 
 
Jedna z pionierek terapii tańcem w Polsce, jako terapeuta tańcem i ruchem pracuje od 1997 roku. Nauczycielka Tańców w Kręgu, ukończyła studia w zakresie terapii tańcem i ruchem na Uniwersytecie Roehampton w Londynie. Pracowała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przez wiele lat prowadziła też terapię tańcem w Centrum Onkologii i w innych ośrodkach dla osób chorych na nowotwory. Szkoliła członków Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Współzałożyła i współprowadzi Instytut DMT - Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem, w ramach którego od kilkunastu lat organizuje podyplomowe 4-letnie szkolenie z udziałem wykładowców brytyjskich. W latach 2007-2010 była sekretarzem EADMT - Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Tańcem i Ruchem, jest członkiem Komisji Etycznej Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. W 2014 r. ukazała się dwutomowa Psychoterapia tańcem i ruchem pod jej redakcją, wydana przez GWP. Obecnie zajmuje się terapią indywidualną i grupową z wykorzystaniem ruchu, oraz szkoleniem i superwizowaniem psychoterapeutów tańcem i ruchem. Prowadzi autorskie warsztaty DMT oraz Ruchu Autentycznego, w Polsce i w Hiszpanii.
 
Jacek Hałas 
 
Absolwent ASP, muzykant (akordeon, lira korbowa, fortepian, pasterskie flety i perkusjonalia),  śpiewak, tancerz, aktor, kompozytor, performer, rzemieślnik, niespokojny duch. Współzałożyciel kilku formacji muzycznych (Reportaż, Bractwo Ubogich, Muzykanci, Lautari, Kapel Hałasów, Kwartet Wiejski, Ket Jo Barat) twórca i uczestnik międzynarodowych projektów artystycznych, teatralnych oraz filmowych (A3Teatr, Teatr Strefa Ciszy, Teatr Cinema, Tikkun, Xięga, Vandrelyst, Nomadzi Kultury, Schola Węgajty). Zajmuje się tradycjami wędrownych śpiewaków, tańcem korowodowym i wirowym, muzyką tradycyjną Europy wschodniej, działalnością warsztatową i edukacyjną. Razem z żoną Alicją (ludowe instrumenty perkusyjne) jako „Nomadzi Kultury” od 2005 podróżują po Europie z tradycyjną Jurtą, gdzie prezentują artystyczne przedsięwzięcia realizowane wspólnie z artystami ze świata, odwołujące się do szeroko pojętej kultury ludowej.
Jacek Hałas od lat poszukuje śladów pieśni dziadowskich w żywej tradycji, zapisach etnografów, domowych archiwach. Praktykuje grę na tradycyjnym instrumencie wędrownych śpiewaków - lirze korbowej. Równolegle z praktykowaniem sztuki opartej na formach tradycyjnych tworzy muzykę dla teatru, filmu i radia.
 
 

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners