Piętnaście osób w Radzie Organizacji Pacjentów

Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał piętnastoosobową Radę Organizacji Pacjentów. Eksperci będą konsultować projekty legislacyjne i angażować się w kwestie najistotniejsze dla chorych. – To historyczna chwila – ocenia szef resortu zdrowia.

Minister twierdzi, że „Rada Organizacji Pacjentów jest łącznikiem między ministrem zdrowia a środowiskiem pacjentów”.

– Kandydatów zgłaszały największe ogólnopolskie organizacje pacjentów, zarejestrowane co najmniej od pięciu lat. W sumie było 55 kandydatów. Spośród nich do rady wybrano piętnaście osób – informuje minister Adam Niedzielski, wyliczając skład:
– Elżbieta Oleksiak z Polskiego Związku Niewidomych,
– Krystyna Wechmann z Federacji Stowarzyszeń Amazonki,
– ks. Arkadiusz Nowak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,
– Joanna Pietrusiewicz z Fundacji Rodzić po Ludzku,
– Jacek Hołub z Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”,
– Stanisław Maćkowiak z Federacji Pacjentów Polskich,
– Aleksandra Rudnicka ze Stowarzyszenia na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas,
– Paweł Wójtowicz z Matio Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę,
– Magdalena Kołodziej z Fundacji My Pacjenci,
– Urszula Jaworska z Fundacji Urszuli Jaworskiej,
– Anna Śliwińska z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
– Piotr Fonrobert z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST,
– Małgorzata Durka ze Związku Stowarzyszeń Koalicja „Na Pomoc Niesamodzielnym”,
– Piotr Dąbrowiecki z Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP,
– Dorota Korycińska z Fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej, Alivia – Fundacji Onkologicznej, Fundacji „Pokonaj raka”, Stowarzyszenia Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl, Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska Alba Julia, Fundacji OmeaLife.

Przewodniczącym Rady został ks. Arkadiusz Nowak, a wiceprzewodniczącą Magdalena Kołodziej.

©2022 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners