Działalność

 

DLACZEGO WARTO PODAROWAĆ
1%
POLSKIEJ KOALICJI PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych to wspólny głos 100 tysięcy chorych na nowotwory zrzeszonych w 44 organizacjach z całej Polski. Od 11 lat działamy na rzecz wydłużenia i poprawy jakości życia wszystkich pacjentów onkologicznych – dzieci i dorosłych – dzięki wdrożeniu kompleksowej, zgodnej z europejskimi standardami opieki onkologicznej.

Misją Koalicji jest

 zmiana postrzegania chorób nowotworowych,

 które współcześnie są w większości chorobami przewlekłymi.

Pacjent zamiast walczyć z rakiem

 powinien nauczyć się,  jak  leczyć  chorobę nowotworową i jak z nią żyć,

aby jak najpełniej przeżyć dany mu czas.


JESTEŚMY ORGNIZACJĄ PARASOLOWĄ, KTÓREJ GŁÓWNE CELE TO:

 • wszechstronne wspieranie i współpraca z organizacjami pacjentów onkologicznych
 • kreowanie wspólnej polityki zdrowotnej
 • reprezentacja organizacji członkowskich w kontaktach z instytucjami publicznymi, decydentami
 • wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w celu wzmocnienia organizacji pacjentów onkologicznych na poziomie krajowym i europejskim

 

ZOBACZ JAK WIELE ROBIMY DLA  PACJENTÓW I POLSKIEJ ONKOLOGII

Naszą misję i cele realizujemy poprzez konkretne działania na rzecz indywidualnych pacjentów i ich bliskich oraz zmian systemowych w polskiej onkologii.  W 2019 roku:

 • wydaliśmy 6 numerów bezpłatnego dwumiesięcznika „Głos Pacjenta Onkologicznego”, każdy w nakładzie 10.000 egz., które trafiły do 150 placówek i organizacji onkologicznych w Polsce; w 2020 r. zwiększamy nakład do 15.000 egz.
 • zorganizowaliśmy po raz ósmy Forum Pacjentów Onkologicznych, na którym w gronie liderów organizacji, ekspertów i decydentów dyskutowaliśmy o stanie opieki onkologicznej w Polsce
 • prowadziliśmy akcje na rzecz profilaktyki nowotworowej w naszych social-mediach na Facebooku (ponad 36 000 wejść)
 • informowaliśmy na bieżąco na naszej stronie internetowej (63 000 wejść) o najważniejszych wydarzeniach z dziedziny onkologii i życia organizacji pacjentów onkologicznych
 • rozpoczęliśmy pracę nad pierwszym w Polsce portalem pacjentów onkologicznych glospacjenta.pl, który oficjalnie otworzyliśmy 4 lutego 2020 r. z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem
 • we wrześniu wraz z 9 organizacjami pacjentów hematoonkologicznych zorganizowaliśmy pierwszą konferencję pacjentów w ramach Zjazdu PTHiT
 • w ramach programu Pacjent Wykluczony udzieliliśmy informacji i wsparcia 600 pacjentom i ich bliskim
 • w ramach programu pomocowego OnkoFundusz i akcji 1% Mały Gest – Wielka pomoc wspieraliśmy 18 podopiecznych, na rzecz których zebraliśmy łączną kwotę 260 000 tysięcy złotych
 • zorganizowaliśmy letnią i zimową Akademię Dobrych Praktyk w Sierakowie, warsztaty dla liderów organizacji pacjentów
 • wspólnie z Fundacją Twórczość i Dokumentacja przeprowadziliśmy projekt Onkoprzestrzeń kreatywna, w ramach którego powstał film i zorganizowaliśmy warsztaty arteterapii dla pacjentów i ich bliskich
 • braliśmy czynny udział w pracach komisji i zespołów zdrowia Senatu i Sejmu RP, inicjując i przygotowując spotkania z udziałem parlamentarzystów (rak piersi, rak płuca, nowotwory hematoonkologiczne)
 • wzięliśmy udział w spotkaniach z decydentami dotyczącymi m.in. wprowadzenia nowych leków na listy refundacyjne i zmian w organizacji polskiej onkologii
 • braliśmy udział w polskich i międzynarodowych konferencjach, zjazdach, forach, debatach prezentując głos pacjentów onkologicznych
 • włączyliśmy się w prace nad opracowaniem Krajowej Sieci Onkologicznej i Narodowej Strategii Onkologicznej, propagowanie jej założeń wśród chorych na nowotwory
 • nasi przedstawicie weszli w skład ważnych gremiów w dziedzinie onkologii m.in. Krajowej Rady ds. Onkologii
 • przeprowadziliśmy wraz z Fundacją DKMS i Stowarzyszeniem Hematoonkologiczni 6 warsztatów w kilku miastach Polski dla pacjentów hematoonklogicznych, które obecnie z powodu pandemii koronawirusa realizujemy w postaci wirtualnych spotkań
 • kontynuowaliśmy kampanię na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych krwi „Odpowiedź masz we krwi” zachęcając do wykonywania morfologii krwi oraz działania na rzecz profilaktyki raka płuca w ramach Grupy Raka Płuca

Nic o nas bez Nas - Rzetelne Partnerstwo

W ścisłym gronie pomysłodawców i założycieli Koalicji są liderzy organizacji tak osadzonych już w społecznej świadomości jak Federacja Amazonek , które od wielu lat walczą o prawa nie tylko kobiet po mastektomii. Są też twórcy sukcesów mniejszych organizacji budujących solidarność pacjentów z rzadziej diagnozowaną odmianą choroby nowotworowej takich jak Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową, Polskie Towarzystwo Stomijne „Pol-Ilko” oraz Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy”.

Doświadczenia ubiegłych lat, gdy system finansowania onkologii w Polsce nie wytrzymał konfrontacji z niebywałym postępem diagnostyki i terapii chorób nowotworowych, udowodniły nam jak ważny jest dialog z decydentami. Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem owego dialogu.

Aby podołać wyzwaniom, w tak trudnym czasie, postanowiliśmy stworzyć możliwie najpełniejszą reprezentację organizacji pacjentów onkologicznych, jako odpowiedzialnego i silnego uczestnika dialogu z osobami odpowiedzialnymi za politykę zdrowotną w naszym kraju. Od września 2009 jesteśmy członkiem European Cancer Patient Coalition.

Chcąc mówić jednym głosem w imieniu wszystkich grup pacjentów z rakiem, zarówno tych dotkniętych najczęściej diagnozowanymi, jaki i najrzadszymi nowotworami będziemy zabiegać o dostęp do skuteczniejszych metod diagnostyki i innowacyjnych terapii. Koalicja dążyć będzie do tego by ustawodawcy, politycy, pracownicy ochrony zdrowia, dziennikarze i opinia publiczna uznali powagę zagrożenia chorobami nowotworowymi wspierając wszystkie działania mogące zmniejszyć skalę cierpienia chorych i liczbę osób każdego dnia przegrywających walkę o życie.

 

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych 
 

Biuro: info@pkopo.pl
Prezes: krystyna.wechmann@pkopo.pl
Przewodniczący Rady PKPO: Paweł Moszumański, pawel.moszumanski@gmail.com
 
Redaktor Naczelna Głosu Pacjenta Onkologicznego, Rzecznik Prasowy PKPO
Aleksandra Rudnicka, aleksandra.rudnicka@pkopo.pl

Adres do korespondencji:

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych 
ul. Ciołka 10, pok. 112
01-402 Warszawa

NIP 5252459491
KRS: 0000333981

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego - przekaż 1% w rozliczeniu PIT!

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych KRS 0000333981

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności